هنرستان دوره استان لرستان

اطلاعات پروژه:

✅ مکان: سراب دوره

✅ مساحت: 3600 متر مربع

✅ سال تحویل پروژه: 1388

✅ کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان

✅ نظارت: دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

✅ مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل