درباره
درباره شرکت تعاونی آرین‌ ستاره‌ همت‌ غرب

شرکت تعاونی آرین ستاره همت غرب برای دستیابی به اهداف تامین مسکن برای اعضا، بهبود مدیریت مسکن، ترویج برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار فعالیت‌های ساختمانی تاسیس شد. این تعاونی با ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی به دنبال ایجاد بستری برد-برد در صنعت ساختمان برای اعضای خود است. اولویت تعاونی همت غرب آرین ستاره که عضویت در آن همگانی و بدون محدودیت است ساخت فضایی استاندارد، با کیفیت و شایسته شهروندان ایرانی است.

باشگاه مشتریان آرین‌ستاره ذیل تعاونی همت غرب به منظور پاسخ به نیاز مخاطبان، تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران و تکریم مراجعان پروژه‌های آرین‌سازه تشکیل گردید تا به‌شکل متمرکز، یکپارچه و با جدیدترین روش‌های "مدیریت ارتباط با مشتری" خدمات دهی داشته باشد. متخصصان و مشاوران در باشگاه مشتریان آرین‌ستاره بصورت حضوری و آنلاین در تمامی لحظات پاسخگوی سوالات، پیگیری‌ها و رفع دغدغه‌های مخاطبان پروژه‌های هلدینگ آرین‌سازه هستند.

 پروژه‌ها

مشاهده پیشرفت پروژه‌ها