پیشرفت پروژه مجتمع های مسکونی پدافند

گزارش تصویری اقدامات انجام شده منتهی به 21 تیر 1403:

گزارش تصویری اقدامات انجام شده منتهی به 14 تیر 1403:

گزارش تصویری اقدامات انجام شده منتهی به 7 تیر 1403:​

گزارش تصویری اقدامات انجام شده منتهی به 31 خرداد 1403:

گزارش ویدئویی اقدامات انجام شده منتهی به 31 خرداد 1403:

اهم اقدامات انجام شده در پروژه مجتمع های مسکونی پدافند تا اردیبهشت 1403 :

گزارش ویدئویی و تصویری :

بازدید امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش قلب - معاون هماهنگ کننده و ریاست ستاد فرماندهی پدافند ا.ج.ا