پیشرفت پروژه مجتمع های مسکونی پدافند

اهم اقدامات انجام شده در پروژه مجتمع های مسکونی پدافند تا اردیبهشت 1403 :

گزارش ویدئویی و تصویری :

بازدید امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش قلب - معاون هماهنگ کننده و ریاست ستاد فرماندهی پدافند ا.ج.ا