پروژه مسکن مهر ازنا استان لرستان

اطلاعات پروژه:

✅ مکان: ازنا – میدان طیاره

✅ مساحت: 19700 متر مربع

✅ سال تحویل پروژه: 1388

✅ کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

✅ نظارت: دفتر فنی مدیریت مسکن و ساختمان لرستان

✅ مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل